Transport sanitarny NFZ

Świadczymy usługi, które pomagają naszym pacjentom w każdej potrzebie. Dlatego do naszych zadań należy organizowanie transportu sanitarnego NFZ ambulansami drogowymi zgodnymi z najnowszą normą PN EN A1789+A2 2015 kategorii A1 i C.

TRANSPORT SANITARNY jest bezpłatny lub częściowo płatny w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – ze skierowania lekarza NFZ zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285).

Bezpłatny transport sanitarny NFZ w Pruszczu lub Świeciu w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

 • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • dla zachowania ciągłości leczenia przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.

Jeżeli natomiast pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby (II stopień niepełnosprawności), ale wymaga pomocy przy korzystaniu z transportu publicznego lub pojazdu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, przysługuje mu płatny transport. Jest on częściowo płatny w przypadku leczenia:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźne i pasożytnicze,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

 

Transport sanitarny NFZ to najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy nie można pozwolić sobie na zorganizowanie przewozu prywatnego lub opłacić go w całości. Świadczenie przysługuje w nagłych sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu.

NFZ pokrywa w takich przypadkach 40% kosztów przejazdu, a pacjent opłaca 60% (2,10 zł za kilometr). W innych sytuacjach (także, gdy występuje I stopień niepełnosprawności) należy zapłacić sam pełny koszt transportu sanitarnego (3,50 zł za kilometr).

Aby skorzystać z transportu sanitarnego na NFZ, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera. Stanowi ono podstawę do pomniejszenia kosztów przejazdu.

COVID-19 zarejestruj się na SZCZEPIENIE TEST