Badanie wzroku

Zapraszamy na Badanie Wzorku dzieci, młodzież i dorosłych. Każdego tygodnia przez jeden dzień doświadczeni optometryści precyzyjnie skontrolują Państwa wzrok i udzielą konsultacji. Na badanie obowiązuje rejestracja telefoniczna lub mailowa. Zapraszamy!

Almedic sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia gabinetu okulistycznego w Przychodni Rodzinnej ALMEDIC w Pruszczu w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług w 2021 roku o usługi okulistyczne na obszarze LSR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

pomarańczowy romb Celem niniejszego projektu jest rozwój Przychodni Rodzinnej ALMEDIC poprzez utworzenie nowych świadczeń zdrowotnych i zwiększenie dostępności usług okulistycznych i optometrystycznych dla mieszkańców gminy Pruszcz i gmin sąsiednich.

niebieski romb Efektem realizacji projektu będzie szersza diagnostyka zaburzeń widzenia i chorób oczu oraz poprawa wzroku pacjentów korzystających z badań i konsultacji okulistycznych.

pomarańczowy romb Wydatki ogółem: 98 048,60 zł
Wartość projektu: 88 888,89 zł
Przyznana kwota grantu: 80 000 zł

niebieski romb Dofinansowanie realizowane jest w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

projekt unijny

 

==============================================================================

 

 

COVID-19 zarejestruj się na SZCZEPIENIE TEST