Badania RTG, USG

Badania diagnostyki obrazowej są bezpłatnie realizowane przy współpracy z:

Nowy Szpital w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, tel. 41 240 16 46
www.nowyszpital.pl/swiecie/diagnostyka/pracownia_diagnostyki_obrazowej

_______________________________

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 80
www.mgp-swiecie.pl
Pracownia RTG tel. 52 33 00 021
Czynna w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 13:00 – 18:00
Środa 8:00 – 13:00
Czwartek 13:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 13:00
_______________________________

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Paderewskiego 35, tel. (52)-3822313 lub 607 890 968

_______________________________

Centrum Medyczne nad Brdą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63
www.cm-nadbrda.pl/pracownie-diagnostyczne
Pracownia RTG Tel. 52 518 34 41
Pracownia USG Tel. 52 518 34 64

COVID-19 zarejestruj się na SZCZEPIENIE TEST