Badania RTG, USG

Badania diagnostyki obrazowej są bezpłatnie realizowane przy współpracy z:

Nowy Szpital w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, tel. (52) 3334637
www.nowyszpital.pl/swiecie/diagnostyka/pracownia_diagnostyki_obrazowej

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Paderewskiego 35, tel. (52)-3822313

Centrum Medyczne nad Brdą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63
www.cm-nadbrda.pl/pracownie-diagnostyczne
Pracownia RTG Tel. 52 518 34 41
Pracownia USG Tel. 52 518 34 64

Złóż deklarację TERAZ